Regulamin sklepu dywany-za-grosze.pl

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem dywany-za-grosze.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep dywany-za-grosze.pl jest prowadzony przez firmę:

PHU Adara Adrianna Połeć
ul. Długa 52
24-300 Opole Lubelskie
NIP: 715-165-24-19

3. Adres do korespondencji, zwrotów oraz reklamacji:

PHU Adara Adrianna Połeć
ul. Długa 52
24-300 Opole Lubelskie
e-mail: dywany@dywany-za-grosze.pl

4. Zakup w sklepie internetowym dywany-za-grosze.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, PHU Adara Adrianna Połeć zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą przyjmowane.

10. PHU Adara Adrianna Połeć zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym dywany-za-grosze.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. PHU Adara Adrianna Połeć wystawia fakturę VAT na każdy zakupiony towar (w przypadku faktury prosimy o wypełnieniezakładki NIP) lub paragon na każdy zakupiony towar, w przypadku braku dokumentu pod listem przewozowym,  prosimy o kontakt - zostanie wygenerowany duplikat.

13. Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie paczki w momencie odbioru od dostawcy. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych przesyłki (np. rozerwania, zgniecenia, stłuczenia) muszą być potwierdzone spisanym protokołem w momencie dostawy przesyłki.

14. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy dywany-za-grosze.pl mailowo złożonego zamówienia.

15. Zamówienia nieopłacone w ciągu 5 dni kalendarzowych będą automatycznie anulowane.

Procedura zwrotów oraz reklamacji - prawo do odstąpienia od umowy 

15. Dokonując zakupu w sklepie dywany-za-grosze.pl wyrażacie Państwo zgodę w przypadku zwrotu towaru na odesłanie otrzymanej od Państwa płatności, na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

16. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

17. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

18. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w ciągu 14 dni:

PHU Adara Adrianna Połeć
ul. Długa 52
24-300 Opole Lubelskie
dywany@dywany-za-grosze.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

19. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

20. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

21. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

22. Proszę odesłać lub przekazać nam produkt pod adresem:

PHU Adara Adrianna Połeć
ul. Długa 52
24-300 Opole Lubelskie

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Prosimy w przypadku odesłania o użycie takich samych lub podobnych opakowań zewnętrznych, jakie były zastosowane w otrzymanej przesyłce.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Innymi słowy nie jest możliwy zwrot produktów takich jak np.: chodniki, maty antypoślizgowe, wykładziny dywanowe oraz PCV cięte z rolki wg. indywidualnych zamówień jak również nie jest możliwy zwrot produktów sprowadzanych prosto od producentów wg. indywidualnych zamówień - w przypadku takich produktów jest to zawsze dokładnie sprecyzowane w opisie.

Informacje dodatkowe

24. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU Adara Adrianna Połeć, ul. Długa 52, 24-300 Opole Lubelskie , w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

25. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

27. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

To Top