Reklamacje/Zwroty

 Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 art. 38) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

Mówiąc prościej: brak możliwości zwrotu towarów np. dywanu, wykładziny bądź chodnika wyciętych pod konkretny wymiar w złożonym przez Klienta zamówieniu.

Co należy zrobić, aby zwrócić zakupiony towar?

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę

PHU Adara Adrianna Połeć
ul. Długa 52
24-300 Opole Lubelskie
dywany@dywany-za-grosze.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub formularz zwrotu, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Proszę wypełnić formularz reklamacji/zwrotu towaru.

Odesłać towar, wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu jeśli był to paragon, w przypadku gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, sprzedający wystawia i wysyła fakturę korygującą, którą kupujący zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby firmy:

PHU Adara Adrianna Połeć
ul.Długa 52
24-300 Opole Lubelskie

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na konto bankowe podane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

W przypadku wysłania zwrotu - przesyłki "za pobraniem" - takie przesyłki nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące Towarów

 PHU Adara Adrianna Połeć jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: dywany@dywany-za-grosze.pl

Wraz z odsyłanym towarem prosimy odesłać dowód zakupu (paragon) oraz formularz reklamacyjny.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14dni.

To Top